การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 5 กันยายน 2560

กรอกนำ้ยาล้างจานใส่ขวด

เก็บผักบุ้ง ไปให้หมูกิน

สอนการชำดาวเรืองด้วยยอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)