ฝึกงานวันที่ 27

6/ก.ย/60

ตรวจเช็คสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ต่างๆตามที่พี่แอนพนักงานฝ่ายงบประมาณมอบหมายให้ทำ ช่วงเย็นเอาหญ้าแฝกไปลงเพื่อเตรียมปลูกเพื่อรักษาหน้าดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)