การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่5 กันยายน 2560

นำน้ำยาล้างจานบรรจุใส่ขวด

เก็บผักบุ้งในแปลงที่ปลูกไว้ภายในศูนย์และนำที่เสียไปให้หมู

กำจัดวัชพืชในแปลงแครอท

ครูพี่เลี้ยงได้สอนการชำดอกดาวเรืองโดนการใช้ยอดของดอกดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)