ฝึกงานวันที่27

วันพุธ ที่6 กันยายน 2560 ฝึกงานวันนี้ได้ช่วยงานทางศูนย์เดินงานเอกสาร ถ่ายเอกสาร ได้ช่วยเขียนรายงานการประชุมให้กับทางศูนย์ แล้วได้นำหญ้าแฝกไปลงไว้ให้ชาวบ้านนำไปปลูกเพื่อรักษาดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)