ฝึกงานวันที่ 27

6 กันยายน 2560

ช่วงเช้าผมได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ 15 หลังจากบริจาคโลหิตเสร็จก็ได้กลับมาทำงานงบประมาณที่พี่แอนมอบหมายต่อ และช่วงเย็นก็ได้ไปช่วยเอากล้าหญ้าแฝกไปยังแปลงปลูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)