ฝึกงานวันที่ 26

5/ก.ย./60

ร่วมงานนิทรรศกาล เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงเรียนบ้านนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)