การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 25

วันนี้ได้เข้าร่วมโครงการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากทาง คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


และได้สอนวิธีการปฐมพยาบาลจากการแขนหัก


และได้สอนการช่วยเหลือโดยการปั้มหัวใจว่าต้องปั้มอย่างไรให้ถูกวิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)