ฝึกงานครั่งที่24

วันจันทร์ที่4ก.ย.2560 ได้ไปรับแขกจากทัวต่างจังหวัดเพื่อเข้าห้องประชุมและได้ขึ้นไปห้องควบคุมเสียง ซึ่งเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันท์และในช่วงเช้าก็ได้เข้าแถว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)