ปฏิทินข่าว ขอเชิญชมผลงานเยาวชนต่อกล้าให้เติบใหญ่รุ่นที่ 5 ในงาน Nectec Ace2017

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปฏิทินข่าว

 

      มูลนิธิสยามกัมมาจล  ร่วมด้วยเนคเทค ขอเชิญชมผลงานเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ที่ได้นำผลงานต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่ใช้ได้จริง จำนวนทั้งสิ้น 16 ผลงาน เช่น  ผลงานเพื่อชุมชนหรือสนับสนุนกิจการและอาชีพ 5 ผลงาน  ผลงานเพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ 3 ผลงาน  เกม 5 ผลงาน   สื่อการเรียนรู้ 1 ผลงาน  Web Application ประยุกต์ใช้งาน 2 ผลงาน  จากโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”     รุ่นที่ 5  รอบการนำเสนอสู่สาธารณชน ภายใต้งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2560 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC ACE 2017) ในวันจันทร์ที่  11 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)