ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและการจำแนกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษีไศล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักร์การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและการจำแนกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษีไศล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักร์การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ผู้วิจัย นางสาวพิกุล พลพงษ์

โรงเรียนราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดไฟล์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการศึกษาความเห็น (0)