ฝึกงานวันที่ 20

29/ส.ค./60

เริ่มทำแผนที่รอบในแผ่นใหม่ เนื่องจากแผนที่รอบในแผ่นเก่ารายละเอียดไม่ครบ และไม่ค่อยสวยงาม จึงตัดสินใจทำใหม่ให้มันสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)