ฝึกงานวันที่ 22

31/ส.ค./60

...จัดเวทีประชาคมครั้งที่ 1...ผ่านไปได้ด้วยดี ชาวบ้านที่นี่ให้ความร่วมมือกันดีมาก มาตรงเวลา ถามตอบได้ตรงประเด็น จึงง่ายต่อการจัดประชาคม      "ทุกอย่างจะผ่านไปไม่ได้ ถ้าการทำงานขาดความร่วมมือ"  ... ไม่มีความสำเร็จไหนได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่พยายาม...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)