นิเทศก์ครั่งที่1

วันเสาร์ที่2ก.ย.2560 อาจารย์พิชชา บัวแย้ม ได้มานิเทศก์ดูงานนักศึกษาว่าที่มาฝึกงานได้มีความคืบหน้าอะไรแล้วบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)