ฝึกงานวันที่ 23

1/ก.ย./60

ลงพื้นที่ศึกษาผสมเกสรเมล่อนพันธ์ "บารมี" ในโรงปลูกเมล่อน อยู่ในช่วงของการทดลองปลูกในหุบกะพง ที่ต้องผสมพันธ์เมล่อนเพราะ เมล่อนปลูกอยู่ในโรงเพาะ จะไม่มีแมลงบินเข้าไปในที่ปลูก เราจึงต้องทำการผสมเมล่อนเอง โดยเด็ดเกสรเพศผู้ มาผสมกับเกสรเพศเมียที่ต้นเมีย ดอกเพศเมียจะมีกะเปาะอยู่ที่โคนดอก แต่ดอกเพศผู้จะไม่มี เมื่อผสมเกสรเสร็จเราจะทำการมัดเชือกไว้เพื่อให้รู้ว่าเราผสมเกสรไปวันไหน แล้วนับไปอีก 35 วัน จึงจะเก็บผลผลิตได้

หลังจากกลับจากโรงปลูกเมล่อนก็ได้เข้าร่วมพิธีมอบอาหารสุนัขและแมว โดยคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง และ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมวและสิ่งของพระราชทาน ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)