ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 2 กันยายน 2560)

เช้าการฝึกงานของวันที่ 2 ช่วงเช้าไปช่วยผู้ใหญ่บ้านทำความสะอาดชายทางใช้รถไถดุลหญ้าเพื่อเปิดทางให้ทางกว้างขึ้นและดูสะอาดขึ้น


                                                            ใช้รถไถดุลหญ้าเข้าข้างทาง

เสร็จจากการถางหญ้าและตัดต้นไม้และกลับมาช่วยงานที่ศูนย์ต่อ                                                                ฉีดยาฆ่าหญ้าในหมู่บ้าน

ช่วงบ่ายเป็นการทอดกล้วยฉาบเพื่อไว้จำหน่ายให้ผู้ที่มาดุงานภายในศูนย์
                                                   สัยกล้วยให้บางเพื่อลงกระทะทอด


                                                                 นำกล้วยใส่กระทะทออด

จบการฝึกงานของวันที่ 2 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)