การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(31ส.ค60)

วันนี้ได้มีคนมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองยายกะตาของเรา ซึ่งได้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)