การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(31 ส.ค.60)

   วันนี้มีผู้มาศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 165 คนมาศึกษาเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อจากศูนย์ของเรา  บรรยายโดยอาจารย์ทัศนีย์ รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับการทำน้ำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และอาจารย์ ชาลี ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการบำรุงดิน ประโยชน์ของฮิวมัส และประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ จากนั้นได้พาคณะศึกษาดูงานไปชมการทำเห็ดโคนคอนโดภายในศูนย์

 

ถ่ายรูปหมู่คณะศึกษาดูงานสุพรรณบุรี

พาชมโรงเห็ดโคนคอนโด

บรรยายโดยอาจารย์ทัศนีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)