การฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่28/08/2560

ประชาคมร่วมกับทหารได้มีการแนะนำตัวและพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับโครงการของนักศึกษาที่มาฝึกงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)