ศูนย์ฝึก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 17/08/2560

งานดนตรีร้อยใจภักดิ์ พิทักษ์ เทิดทูนสถาบันได้ช่วยแจกของให้นักเรียนที่มานั่งฟังดนตรีของวงดนตรี มทบ.16

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)