ศูนย์ฝึก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 15/08/2560

ครูสอนทำอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรและต่ออุปกรณ์และปลูกผักไฮโดร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)