การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 31/08/2560

ตัดหญ้าแฝกและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ

ตัดหญ้าแฝกและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ

รวบรวมข้อมูลจากที่ได้ศึกษาจากหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)