การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 28/08/2560

ประชาคมครั้งที่ 1 กลับพลทหาร

ถ่ายรูปร่วมกับครูพี่เลี้ยงหลังจากประชาคมเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)