ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

วันนี้พวกเราไปทำน้ำยาอเนกประสงค์กันที่บ้านพี่ขวัญเรือนค่ะ แถวหนองกวาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)