การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 24/8/2560

มีชาวบ้านมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้


เข้าร่วมกิจกรรมกับที่ศูนย์การเรียนรู้

เข้าร่วมกิจกรรมกับที่ศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)