ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 24

ในวันนี้เราได้ช่วยกันแพ็คขนมและข้าวเพื่อจำหน่าย เนื่องจากวันนี้จะมีคณะดูงานมาดุงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

                                                                   ซึ่งมีขนมทองม้วน

                                                               มีเผือก และมัน ฉาบ

                                                                      จากนั้นก็ซีนปิดปากถุง

จากนั้นเราก็แพ็คข้าวกันต่อเพราะจะมีคณะดูงานเข้ามาดูงานที่ศูนย์ของเราซึ่งในวันนี้จะมี 2 คณะ คณะที่1 มาจากจังหวัดลพบุรี  คณะที่2เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 

เวลา 14.30 น. เมื่อคณะดูงานเดินทางมาถึงก็เริ่มเข้าดูขั้นตอนการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศและการแพ็คข้าวด้วยบล็อคไม้เพื่อจัดให้ข้าวเข้ารูปและได้รูปทรงที่สวยงามตามบล็อคที่ได้ทำไว้และได้ลองสาธิตการแพ้คข้าวคณะดูงานที่มาได้ลองแพ็คข้าวด้วยตนเองอีกด้วย โดยมีพี่ปลาป็นผู้ให้ความรู้

                                          และพี่นัด พี่เลี้ยงของเราเป็นผู้บรรยายวิธีการทำ

                                             จากที่ดูงานเสร็จคณะดูงานก็มาซื้อผลิตภัณฑ์

                                           ซึ่งมี ข้าว ทองม้วน เผือกฉาบ มันฉาบ 

จบการทำงานของวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี



ความเห็น (0)