การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 21

ในการฝึกงานวันนี้ได้มีอาจารย์จากสาขาพัฒนาชุมชน มาปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ


และได้เดินทางมาช่วยงานที่ศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านป้านุชคือจัดทำซุ้มเห็ดและเรียงเห็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)