สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 สมุทรสงคราม

ออกลาดตระเวนหมู่บ้านบางแก้ว และเก็บฝักต้นโกงกาง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานวันที่30ความเห็น (0)