การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ไปขอข้อมูลเพิ่มที่วัดตาล และเทศบาลโคกหม้อ

คุยกับเจ้าอาวาสวัดตาลเพื่อศึกษาข้อมูล

ขอข้อมูลเพิ่มเติ่มที่เทศบาลโคกหม้อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติ่มที่เทศบาลโคกหม้อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติ่มที่เทศบาลโคกหม้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)