ราดตะเวน

วันนี้พวกเราออกไปราดตะเวนที่บางแก้วเพื่อทำการเพาะสำหรับเป็นต้นกล้าปลูกป่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 วันที่30ความเห็น (0)