11สิงหาคม2560

ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสะแกรายเพื่อเก็บข้อมูลชุมชน ได้ลงไปหาพี่วิทเป็นองการส่วนตำบล ดอนยายหอม หมู่9 บ้านสะแกรายได้ข้อมูลหมู่บ้านพวกเราได้ลงพื้นที่ไปยังองคนการบริหารส่วนตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนร์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)