ฝึกงานครั้งที่ 23

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม  2560

              ช่วงเช้าเราได้ไปสัมภาษณ์ความพึงพอใจของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม ต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับหน้าที่เป็นผู้ติดตามและประเมิน และข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่


เริ่มแจกแบบสอบถาม

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


            ต่อมาช่วงบ่ายได้ไปลงตรวจแปลกเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี ที่บ้านของคุณชุติมา น้อยนารถ อยู่ที่บ้านดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นี่คือทางเดินเข้าสวน

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ข้างในจะมีกระท่อมริมน้ำ พี่ชุได้เลี้ยงปลาไว้

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ภาพถ่ายริมน้ำได้มาจากเพื่อน 2 คนนี้5555555


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


จบการบันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)