การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

29 ส.ค 60 ได้เข้าไปศึกษาเรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว หมู่ที่ 3 

เป็นการทำผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากฟางข้าว ทำเป็น สินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ และทำชื่อเสียงให้ตำบล 

แผ่นกระดาษฟางข้าวที่สำเร็จแล้วผ่านการทำสีจากธรรมชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)