การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 19 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                       วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ช่วงเช้าท่านอาจารย์ประสงค์  ลีลา  ให้ทำกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และช่วงบ่ายได้ช่วยป้าเรไรทำความสะอาด ห้องพักภายในศูนย์ ปูที่นอน เตรียมห้องพักไว้ให้แขกที่จะมาพัก 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)