เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พย 49 ศูนย์ฯได้มีประเด็นพิจารณา เรื่อง "การจัดทำจุลสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือน ตค.-ธค.50" โดยมีท่านอาจารย์สายใจ ชุปวา (ผช.อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) เป็นบรรณาธิการและเสนอรายละเอียดในการจัดทำ เนื่องจากเราได้ว่างเว้นห่างจากฉบับที่ 18 ไปเกือบปี เลยนำมาทบทวนใหม่ โดยสรุปแล้วจะมีคอลัมในเล่มคือ

 

  • ถาม-ตอบ QA / ถามไปตอบมา
  • ข้อคิดคำคม QA / คมความคิด
  • กิจกรรม QA / นานากิจกรรม
  • แกะติด สมศ., กพร., สกอ.  (ที่ประชุมให้ผมรับผิดชอบ และดำเนินการเสร็จแล้วครับ ลองอ่านดู link)
  • เล่าข่าว QA
  • สาระน่ารู้ QA
  • รู้ศัพท์ QA
  • อยู่ดีมีสุข

มีคอลัมหนึ่งที่ผมเสนอเพิ่มเติมให้เป็นคอลัมประจำของเล่ม คือ ให้องค์การนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียน โดยมอบให้กองกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ ติดตามในแต่ละฉบับ 

ส่งคอลัม ให้บรรณาธิการครับในหัวเรื่อง "สมศ. สนับสนุนทุนวิจัยปีงบประมาณ 50"คลิ๊กเลย

KPN