เนื่องจากวันที่  23 - 25 พฤศจิกายน 2549 ทางงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ รวมเป็นหนึ่ง สามัคคี รู้รัก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ขึ้น ผมจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้จัดขึ้นที่จ.นครนายก และกรุงเทพฯ ซึ่งสิ่งที่ผมได้คาดหวังไว้ตอนแรกก็คือ โครงการนี้จะทำให้ผมรู้จักผู้ที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้สะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ พอหลังจากที่เข้าร่วมโครงการก็เป็นไปตามคาดเพราะว่ารู้จักนักประชาสัมพันธ์ภายใน ม.นเรศวรแทบจะทุกท่านเพราะได้ร่วมกันทำกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อทำความรู้จักกันครับ ส่วนที่ได้น้อยเกินกว่าความคาดหมายก็คือการไปดูงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิครับ เนื่องจากทางทีมงานได้กะเวลาผิดพลาดจึงทำให้มีเวลาดูงานที่นั่น ประมาณ 1 ชั่วโมงซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่นี่ครับ และสิ่งที่ได้มากเกินความคาดหมายคือ ความรู้สามัคคีในงาน PR ของม.เราครับเพราะหลังจากทุกคนรุ้จักกันก็แลกเปลี่ยน เบอร์โทร E - Mail เพื่อไว้ติดต่อกันในการช่วยเหลือกันในเรื่องงาน และก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งจากเมื่อก่อนหลายคนก็ไม่รู้จักกันมากก่อนการประสานงานก็เลยค่อนข้างยาก ซึ่งผมคิดว่าการไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับในด้านการติดต่อประสานงานกันต่อไปในอนาคต

  ขณะเยี่ยมชมสนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

 

ถ่ายภาพกับทูตพิเศษที่แนะนำสนามบินสุวรรณภูมิ