การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานที่ทางสาขาการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ในการทำผังโครงสร้างของศูนย์ฯ


ผังโครงสร้างของศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)