วันที่25สิงหาคม2560

                         วันนี้ได้มีพี่หน่วยฝึกการเรียนรู้ของบ้านป้านุชมาสอนทำปุ๋ยไส้เดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)