จากทฤษฎี แนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติกับห้องเรียนจริง

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


จากทฤษฎี แนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติกับห้องเรียนจริง


ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ในการการบรรยายพิเศษ ,ปาฐกถาพิเศษในหลายๆ เวที ซึ่งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากเวทีต่างๆ ดังกล่าว มาใช้ได้จริงในสถานศึกษาอีกด้วย 

มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงขอเชิญชวนคุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่สนใจงานด้านการศึกษาได้ติดตามเนื้อหาในแต่ละเวที เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนของตนเพื่อนำไปสู่เด็กที่มีทักษะในอนาคต 21st Century skills ที่ทุกคนมุ่งหมายนั่นเอง


ติดตามงานปาถกฐาและเวทีเสวนาในเวทีต่างๆได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)