ฝึกงานวันที่25สิงหาคม2560

ได้ทำปุ๋ยไส้เดือนโดยมีพี่วิทยากรจากมหาลัยราชภักนครปฐมมาสอนและให้ความรู้กับการปลูกผักแบบไร้สารเคมี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)