บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่25)วันที่25สิงหาคม พ.ศ.2560

วววันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ทางคณะนักศึกษาฝึกงานได้ พากัน ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อสม.จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 45 ท่าน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(บ้านเก่า) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดเตรียมโต๊ะ และเก้าอี้ แก้วกาแฟ เพื่อเตรียมความสะดวก ให้แก่คณะผู้ที่ศึกษาดูงานคณะผู้ศึกษาดูงาน ได้ขึ้นไปชั้นบนเพื่อรับความรู้และทำความรู้จักกับ รพ.สต. ของเรา มีท่านวิทยากรหลายท่านที่มาให้ความรู้และแนะนำ เกี่ยวกับ ชุมชนของเรา และอื่นๆอีกมากมายและเวลา 11.30 น.คณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานได้ลงมาด้านล่างเพื่อรับของว่างและกาแฟ น้ำดื่มเมื่อรับประทานอาหารว่างเสร็จคณะผู้ศึกษาดูงานได้มาเยี่ยมชมการจัดบู๊ทด้านข้าง เยี่ยมชมรางวัลและโล่งเกียรติยศต่างๆที่ ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมาและเยี่ยมชมรางวัลของกลุ่ม อสม.ดีเด่นแห่งปี และในเวลาต่อมาคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัลและเดินทางกลับค่ะ^^


ทำการต้อนรับคณะ อสม.ที่มาศึกษาดูงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี


คณะ อสม.จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 45 คน


คณะ อสม. ที่มาศึกษาดูงานพบปะกับผู้ใหญ่บ้านและวิทยากร


คณะ อสม. ลงมาด้านเพื่อรับประทานอาหารว่างค่ะ


คณะ อสม. เยี่ยมชมรางวัลและโล่งเกียรติยศต่างๆที่ได้รับ


คณะ อสม. ได้ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปค่ะ


คณะ อสม. จังหวัดสุราษฎร์ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และวิทยากร


ชาวคณะ อสม.จังหวัดสุราษฎร์ได้เดินทางกลับแล้วค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)