ฝึกงานวันที่ 17

ฝึกงานวันที่ 17

วันนี้ลงพื้นที่ไปบ้านแพะค่ะ และตรวจสอบเส้นทางการเดินทางภายรอบโครงการเพื่อเอามาทำแผนที่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)