ฝึกงานพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560


วันที่ 24 สิงหาคม 60  วันนี้ได้เข้าร่วมงานประกวด เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมของหมู่4 โดยมีพี่นงนุชเป็นผู้ประกวด เพื่อชิงรางวัลพระราชทาน ในวันพืชมงคล ตอนนี้พี่นงนุชได้เข้ารอบถึงระดับเขตแล้ว ต่อไปก็ภูมิภาค กระทรวงการเกษตรเป็นกรรมการ สวนของพี่นงนุชเป็นแบบผสมผสาน มีไก่ เป็ด ปลา อิกทั้งนำ้ส้มควันไม้ ผักไร้ดิน การแปรรูปก็มีเช่น นำ้มันเหลือง กล้วยตาก ไข่เป็ดต้มยำ ไข่เป็ดสมุนไพร อิกมากมาย ปล.ต้องมาดูด้วยตัวเอง

คณะกรรมที่ตรวจการประเมิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 นายเจดีย์ ได้ให้ข้อมูลชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)