บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่23 วันที่23สิงหาคม2560

วันที่23สิงหาคม2560วันนี้พวกเราทุกคนได้ช่วยกันทำงานตามที่อาจารย์มอบหมายที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยได้ช่วยกันทำงานจนสำเร็จช่วยกันคนละคนละมือ

(ช่วยกันทำงานตามที่อาจารย์มอบหมาย)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)