หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ปลูกดาวเรือง  รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ครั้งที่ 18 วันที่ 23 สิงหาคม 2017

                      กลุ่มนักศึกษาได้ลงมือช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองที่ทางศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลายคลองเจ็ดริ้วหมู่ที่ 1 ที่ได้ทำการเพาะต้นกล้าไว้ ต้นกล้าที่ถูกเพาะก็ได้เติบโตพอที่จะปลูกได้แล้ว คุณป้ากรองทิพย์ท่านได้ให้นักศึกษาช่วยกันนำต้นดาวเรือง มาเรียงตามหลุมที่ได้ขุดไว้ตามแนวข้างทางเข้าในศูนย์ฝึก เหตุที่ปลูกดาวเรืองเพราะ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9    ก็เพราะเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

                ภาพนี้จะเป็นภาพการนำดาวเรืองที่เพาะกล้าไว้นำมาปลูกลงดินที่ได้ขุดหลุมไว้                                                                                           เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มจากากรปลูกตั้งแต่   หน้าป้ายอิงเจ็ด จนถึงปากทางเข้าศูนย์ 


 

               ภาพนี้จะเป็นภาพการนำดาวเรืองที่เพาะกล้าไว้นำมาปลูกลงดินที่ได้ขุดหลุมไว้                                                                                         เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มจากากรปลูกตั้งแต่  หน้าป้ายอิงเจ็ด จนถึงปากทางเข้าศูนย์


 

ภาพนี้จะเป็นการปลูกดอกดาวเรือง ที่ได้เรียงตามหลุมที่ได้ขุดไว้ตามแนวข้างทางเข้าในศูนย์ฝึก


 

ภาพนี้จะเป็นการปลูกดอกดาวเรือง ที่ได้เรียงตามหลุมที่ได้ขุดไว้ตามแนวข้างทางเข้าในศูนย์ฝึก 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)