การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 16 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                 วันนี้ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อจากมะวาน มีการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 กลุ่ม แบ่งกันไปทำกิจกรรมแสดงบุคลิกภาพ หรือท่าทางการพูด ให้ผู้นำแต่ละคนออกไปพูดเกี่ยวกับความประทับใจอะไรก็ได้ และการเป็นผู้นำต้องปฎิบัติอย่างไรและการพูดเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐการที่ 9 ตอนบ่ายก็มีกิจกรรมการบรรยายการเป็นผู้นำของชุมชนหรือตัวแทนแต่ละจังหวัดออกมาพูดบรรียาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)