ครั้งที่ 17 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จากวันที่ผ่านๆมา ในการฝึกงานของพวกเรา รู้สึกว่าได้ทั้งประสบการณ์และความรู้จากป้า กรองทิพย์ และชาวบ้านในระแวกนั้น ความรู้ที่ได้รับ คือ การปักผ้าสไบ และการทำชาจากพืชสมุนไพร  ได้รู้ถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และการทำการเกษตรต่างๆ การทำเกษตรของที่นี่จะเป็นการ ปลูกฝรั่งและเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่  ล้วนทั้งนี้จะเป็นการทำการเกษตรแบบพอเพียง และวันที่ผ่านๆมานี้พวกเราได้ทำการอบรบประชาคมพบปะชาวบ้านที่นี่แล้ว ที่ทำการอบรมประชาคมเพราะ ต้องการทราบปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้คนหรือกลุ่มชุมชน ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับชุมชน และวันนี้ทางอาจารย์ธงชัย และพี่เลี้ยง ที่ดูแลกลุ่มของกระผม  ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในชุมชน คือ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการเข้าหาคนใน ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ครับ

( ภาพประกอบกิจกรรมการฝึกงาน )

( จบการฝึกงานในวันนี้ค้าบบบบ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)