บริษัท เรือนจำเอกชน

บริษัท เรือนจำเอกชน ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์ และ แคนาดา รวม ๒๐ บริษัท...........................



บริษัท เรือนจำเอกชน หมายถึง บริษัท คู่สัญญาเรือนจำเอกชน ระหว่างคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ บริษัท เรือนจำเอกชน กับ กรมราชทัณฑ์ ของแต่ละประเทศ เช่น บริษัท เรือนจำเอกชน Management & Training Corp. กับคู่สัญญา คือ กรมราชทัณฑ์ของประเทศแคนาดา ซึ่งดำเนินงานที่เรือนจำเอกชน Grenada County Jail เมื่อ ปี ๑๙๙๗ บริษัท เรือนจำเอกชน The GEO Group Inc กับคู่สัญญา คือ กรมราชทัณฑ์ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่เรือนจำเอกชน Auckland Central Remand Prison เมื่อปี 2000 และ บริษัท เรือนจำเอกชน The GEO Group Inc กับคู่สัญญา คือ กรมราชทัณฑ์ของประเทศแอฟริกาใต้ ที่เรือนจำเอกชน Coonawarra Immigration Reception Centre และ เรือนจำเอกชน Kutama Sinthumule Correctional Centre เมื่อ ปี ๒๐๐๒ เป็นต้น สำหรับเนื้อหาสาระของบทความ เรื่อง บริษัท เรือนจำเอกชน ที่นำเสนอในบทความนี้ จะเป็นการนำเสนอบริษัท เรือนจำเอกชน ที่ดำเนินงาน ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์ และ แคนาดา รวมทั้งสิ้น ๒๐ บริษัท (ข้อมูล ณ ปี ๒๐๐๗) โดยจะเป็นการกล่าวถึงชื่อบริษัท และ สถานที่ดำเนินงานของบริษัท ในเรือนจำเอกชนประเทศต่างๆ ดังกล่าว โดยสังเขป ดังนี้

 

บริษัทเรือนจำเอกชน Civigenics ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๑ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน  San Luis Detention Center มณฑล Yuma มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๗

เรือนจำเอกชน  Long Beach Community Corrections Center เมือง Long Beach มลรัฐ CA สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๓  

เรือนจำเอกชน Hardin Detention Facility เมือง Hardin มลรัฐ MT สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๗

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Community Education Centers ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๘ เรือนจำ เช่น


เรือนจำเอกชน Alternative Youth Adventures เมือง Montrose มลรัฐ CO สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๐

เรือนจำเอกชน Cheyenne Mountain Re-Entry Center เมือง Colorado Springs มลรัฐ โคโลราโด สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๕

เรือนจำเอกชน Community Alternatives of El Paso เมือง Colorado Springs มลรัฐ โคโลราโด สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๘

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Corectional Management Inc. ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๖ เรือนจำ เช่น


เรือนจำเอกชน Boulder Community Treatment Center เมือง Boulder มลรัฐ CO สหรัฐอเมริกา

เรือนจำเอกชน Centennial Community Treatment Center เมือง Englewood มลรัฐ โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

เรือนจำเอกชน CMI Columbine เมือง Denver มลรัฐ โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Cornell Companies ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๐๓ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน Cordova Center เมือง Anchorage มลรัฐ AK สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๘๕

เรือนจำเอกชน Midtown Center เมือง Anchorage มลรัฐ AK สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๘

เรือนจำเอกชน Northstar Center เมือง Fairbanks มลรัฐ AK สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๐

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Corrections Corp. of America ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๗๖ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน Central Arizona Detention Center เมือง Florence มลรัฐ AZ สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๔

เรือนจำเอกชน Eloy Detention Center เมือง Eloy มลรัฐ AZ สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๘

เรือนจำเอกชน Florence Correctional Center เมือง Florence มลรัฐ AZ  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๙

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Emerald Companies ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๕ เรือนจำ เช่น


เรือนจำเอกชน Tensas Parish Detention Center เมือง Waterproof มลรัฐ LA สหรัฐอเมริกา

เรือนจำเอกชนWest Carroll Detention Center เมือง Epps มลรัฐ  LA สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๖

เรือนจำเอกชน La Salle County Regional Detention Center เมือง Encinal มลรัฐ TA  สหรัฐอเมริกา

 

บริษัท เรือนจำเอกชน G4S Youth Services ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๙ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน Alexander Youth Services Center เมือง Alexande มลรัฐ AR สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๑

เรือนจำเอกชน Avon Park Youth Academy เมือง Avon Park มลรัฐ  FL สหรัฐอเมริกา

เรือนจำเอกชน Cypress Creek Juvenile Offender Correctional Center เมือง Lecanto มลรัฐ FL สหรัฐอเมริกา

 

บริษัท เรือนจำเอกชน GRW ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๔ เรือนจำ เช่น


เรือนจำเอกชน Brush Correctional Facility เมือง Brush มลรัฐ CO สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๓

เรือนจำเอกชน Tri-County Detention Center เมือง Ullin มลรัฐ IL สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๙

เรือนจำเอกชน Labette Correctional Conservation Camp เมือง Labette มลรัฐ KS  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๖

 

บริษัท เรือนจำเอกชน JFS Development LLC dba YouthServices Inc (YSI) ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๓๖ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน Eloy Youth Development Center เมือง Eloy มลรัฐ AZ สหรัฐอเมริกา

เรือนจำเอกชน Bartow Youth Training Center เมือง Bartow มลรัฐ FL  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๕

เรือนจำเอกชน Blackwater STOP Camp เมือง Milton มลรัฐ FL  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๓

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Louisiana Correctional Services ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๙ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน Perry County Correctional & Rehabilitation Ctr เมือง Uniontown  มลรัฐ AL สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๖

เรือนจำเอกชน Caldwell Detention Center เมือง Clarks มลรัฐ LA  สหรัฐอเมริกา

เรือนจำเอกชน Pine Prairie Correctional Center เมือง Pine Prairie มลรัฐ FL  สหรัฐอเมริกา

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Management & Training Corp. ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๙ เรือนจำ เช่น


เรือนจำเอกชน Arizona State Prison - Kingman เมือง Golden Valley  มลรัฐ AZ สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๔

เรือนจำเอกชน Marana Community Correctional Facility เมือง Marana มลรัฐ AZ  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๔

เรือนจำเอกชน Eagle Mountain Community Correctional Facility เมือง Desert Center มลรัฐ CA  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๘

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Maranatha Private Corrections Inc ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เรือนจำ ได้แก่


เรือนจำเอกชน Victor Valley Medium Community CorrectionalFacility เมือง Adelanto มลรัฐ CA  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๘

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Midwest Security Housing LLC ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เรือนจำ ได้แก่


เรือนจำเอกชน Midwest Security Housing เมือง Pattonsburg มลรัฐ MO  สหรัฐอเมริกา

 

บริษัท The GEO Group Australia Pty Ltd ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน ออสเตรเลีย จำนวน ๒ เรือนจำ ได้แก่

 

เรือนจำเอกชน Fulham Correctional Centre เมือง West Sale มลรัฐ Victoria ประเทศ AUS เมื่อ ปี ๑๙๙๗

เรือนจำเอกชน Nalu Challenge Community เมือง West Sale  มลรัฐ Victoria ประเทศ AUS เมื่อ ปี ๒๐๐๓

 

บริษัท  The GEO Group Inc  ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน ออสเตรเลีย จำนวน ๒ เรือนจำ เช่น

   

เรือนจำเอกชน Junee Correctional Centre เมือง Junee มลรัฐ New S Wales ประเทศ AUS เมื่อ ปี ๑๙๙๓

เรือนจำเอกชน Melbourne Custody Centre เมือง Melbourne มลรัฐ Victoria ประเทศ AUS เมื่อ ปี ๑๙๙๙

และ ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๗๐ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน Arizona State Prison - Florence West เมือง Florence มลรัฐ AZ  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๗  

เรือนจำเอกชน Arizona State Prison - Phoenix West  เมือง Phoenix มลรัฐ AZ  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๖

เรือนจำเอกชน Arizona State Prison - Sex Offender Unit เมือง Florence มลรัฐ AZ  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๖

 

บริษัท เรือนจำเอกชน  The GEO Group Inc (GEO Care) ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๖ เรือนจำ เช่น


เรือนจำเอกชน South Florida Evaluation & Treatment Center เมือง Miami มลรัฐ FL  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๕

เรือนจำเอกชน South Florida State Hosptial เมือง Pembroke Pines มลรัฐ FL  สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๑๙๙๘

เรือนจำเอกชน Treasure Coast Forensic Treatment Center เมือง Indiantown มลรัฐ FL    สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ๒๐๐๗

 

บริษัท เรือนจำเอกชน  The GEO Group Inc/Australasian Correctional Management ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๐ เรือนจำ เช่น

 

เรือนจำเอกชน Arthur Gorrie Correctional Centre เมือง Wacol รัฐ Queensland ประเทศ AUS เมื่อ ปี ๑๙๙๒  

เรือนจำเอกชน Baxter Immigration Reception Centre เมือง Port Augusta รัฐ S Aust ประเทศ AUS  

เรือนจำเอกชน Christmas Island Detention Centre เมือง Christmas Island รัฐ W AUS ประเทศ AUS เมื่อ ปี ๒๐๐๑

 

บริษัท เรือนจำเอกชน The GEO Group Inc/GEO Care Inc ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เรือนจำ ได้แก่

 

เรือนจำเอกชน  Atlantic Shores Hospital เมือง Ft Lauderdale มลรัฐ Ft Lauderdale สหรัฐอเมริกา และ

 

บริษัท เรือนจำเอกชน Tuscolameta Inc. ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เรือนจำ ได้แก่

เรือนจำเอกชน  Walnut Grove Youth Correctional Facility เมือง Walnut Grove มลรัฐ MSสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๐๐๑

 

โดยสรุป

 

บริษัท เรือนจำเอกชน เป็นองค์ประกอบสำคัญของเรือนจำเอกชน เพราะถ้าไม่มีเรือนจำเอกชน เรือนจำเอกชนก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การนำ เรื่อง บริษัท เรือนจำเอกชนมานำเสนอในบทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบทว่าด้วยเรือนจำเอกชนของ จำนวน ๒๐ บริษัท ของเรือนจำเอกชนสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์  และ แคนาดา เช่น บริบทว่าด้วยบริษัทเรือนจำขนาดเล็กที่สุด มีเรือนจำเอกชนเพียง ๑ เรือนจำ เช่น บริษัท เรือนจำเอกชน The GEO Group Inc/GEO Care Inc ที่ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน Atlantic Shores Hospital เมือง Ft Lauderdale มลรัฐ Ft Lauderdale สหรัฐอเมริกา และ และ บริษัท เรือนจำเอกชนขนาดใหญ่ เช่น บริษัท เรือนจำเอกชน Cornell Companies ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา มีเรือนจำในความดูแลถึง ๑๐๓ เรือนจำ และ บริบทว่าด้วยสถานที่ในการดำเนินงานในหลายประเทศ เช่น บริษัท  The GEO Group Inc  ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน ออสเตรเลีย จำนวน ๒ เรือนจำ และ ดำเนินงานในเรือนจำเอกชน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๗๐ เรือนจำ เป็นต้น

 

......................

 

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๒๔ สิหาคม ๒๕๖๐

 

อ้างอิง

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.prisonlegalnews.or... และ

ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ http://www.occupy.com/article/...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชน



ความเห็น (4)

sr
IP: xxx.158.57.76
เขียนเมื่อ 

It's just a way for authorities to shift responsibilities and to contain costs by outsourcing to private enterprises - which operate for profit - not corrective goals.

Mr.Winai
IP: xxx.51.95.40
เขียนเมื่อ 

Thank you Mr.SR for Following And Greeting Me always. and thank for your useful comment about private prison of Thailand in the future. Thank So much

ขอบคุณอาจารย์ คนใต้โดยภรรยา มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมาก น่ะครับ อาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ ต้น (Natthaphong Buntham) จากโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมาก น่ะครับ อาจารย์