การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 17)

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน โดยรอบหมู่ที่ 5 บ้านม่วง บริเวณศูนย์พัฒนาอาชีพ "ผ้ามอญทอมือ"

สำรวจเส้นทางและรายละเอียดของชุมชนเพื่อนำกลับไปปรับปรุงแผนที่เดินดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)