การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา” (วันที่ 24 สิงหาคม 2560)

การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา” (วันที่ 24 สิงหาคม 2560)

               ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา”เป็นวันที่ 3 โดยในวันนี้ในช่วงเช้าเวลา 8:00 น. ได้มีการเคารพธงชาติของผู้นำชุมชนแต่ละจังหวัดและการสวดมนต์ จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ที่จุดถ่ายรูป ศพช.เพชรบุรีและขึ้นไปยังที่หอประชุมทองอุไร เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้แนะนำการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมและมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรม โดยมีผู้อำนวยการ ธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและได้กล่าวปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา”


ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)