ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่18

วันนี้ป้าทิพย์ได้ให้พวกเราปลูกต้นดาวเรืองหน้าป้ายศูนย์การเรียนรู้และข้างทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ โดยที่ป้าทิพย์จะปลูกให้พวกเราดูก่อนจากนั้นให้พวกเราปลูกเอง 

วิธีปลูกต้นดาวเรือง

1.นำต้นดาวเรืองที่เพาะใส่ถุงดำไว้มาจุ่มน้ำให้หลุดจากถุง

2.ขุดหลุมนำต้นดาวเรืองลงไปปลูก

3.ต้นดาวเรืองต้นไหนเอนเอียงก็นำไม้ไปปักค้ำไว้

4.นำฟางมาปิดคลุม (ถ้าไม่มีฟาง ใช้ใบไม้แห้งแทนก็ได้)

5.รดน้ำต้นดาวเรืองที่ปลูกให้ทั่ว

จากนั้นปักผ้าสไบมอญต่อ


ภาพนำต้นดาวเรืองมาจุ่มน้ำให้หลุดจากถุง

ภาพป้าทิพย์สอนปลูกต้นดาวเรือง

ภาพช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองทางเข้าศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)